CityRailTransit
Athens (Greece) Gallery

Ag. Eleftherios (G1) Omonia (G1) Attiki (G2) Ag. Ioannis (G2)
Katehaki (G3) Syntagma (G3) Athina (P1/P2) Lower Station (Funicular)Athens Timeline | Athens Map