CityRailTransit
Timeline of the Chongqing (China) Rail Transit Network

Metro (Chongqing Metro)

27-08-2011: 1 > Jiaochangkou - Shapingba
27-09-2011: 1 > Jiaochangkou - Xiaoshizi
28-09-2012: 6 > Wulidian - Khangzhuang
20-12-2012: 1 > Shapingba - University Town
__-__-2013: 6 > Ranjiaba station added
26-12-2012: 6 > Khangzhuang - Lijia
15-05-2013: 6 > Lijia - Yuelai
25-09-2013: 1 > Majiayan station added

Monorail (Chongqing Metro)

18-06-2005: 2 > Jiaochangkou - Dongwuyuan
01-07-2006: 2 > Dongwuyuan - Xinshancun
29-09-2011: 3 > Lianglukou - Yuanyang
08-10-2011: 3 > Yuanyang - Changfulu
30-12-2011: 3 > Lianglukou - Ertang, Changfulu - Jiangbei International Airport and Tongjiayuanzi station added
01-03-2012: 3 > Hogqihegou station added
01-05-2012: 3 > Zhengjiayuanzi station added
28-12-2012: 3 > Ertang - Yudong and Gongmao and Tongyuanju stations added
31-01-2013: 3 > Chalukou, Chaoyuochang and Jinzhu stations added
05-02-2013: 3 > Longtousi station added

Funicular (Chaotinamen Cable Cars)

Soon available

Cable Car (Chongqing Passenger Transportation Ropeway Company)

01-01-1982: Jialing River Cableway > opened (+0.740 km)
__-10-1987: Yangtze River Cableway > opened (+1.166 km)
28-02-2011: Jialing River Cableway > closed (-0.740 km)

 << Back


This page was modified on September 25, 2013